Nieuws

Algemene ledenvergadering

november 13, 2018

Hallo sportieveling, Het bestuur roept alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 november 2018, aanvang 20:00 in zaal 1 van de Carrousel (van Reeuwijkstraat 5, Ommen). Conceptagenda: 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Jaarverslag secretaris 4. Jaarverslag penningmeester 5. Kascommissie 6. Verkiezing kascommissie 7. Mededelingen bestuur 8. Rondvraag…

Lees meer

Alv november 2013

december 13, 2017

In november 2013 heeft de jaarlijkse Alv weer plaatsgevonden, hierbij een overzicht van de belangrijkste punten:   Contributie: vanwege de stijgende zaalhuur zijn er een aantal scenario’s aan de aanwezigen voorgelegd. Het scenario waar voor gekozen is, is een verhoging van de contributie. Deze gaat in vanaf het begin van seizoen 2014/2015. De contributie zal…

Lees meer

ZVO zoekt hoofdsponsor

Sponsors zijn van groot belang voor ZVO.

Lees meer

Oproep: Nominatie blundertroffee bij feestavond

Waardige clubgenoten,   21 mei is er weer de uitreiking van de blundertroffee! Besloten is om  dit jaar er ook weer een compleet feest eromheen te organiseren. Maar een goede blundertroffee kan geen doorgang vinden zonder input  betreffende enkele goede blunders. Schroom daarom niet, en geef personen op die volgens jou in aanmerking  voor de…

Lees meer