Historie

Nadat er vijf jaar recreatief in sporthal ‘De Blokken’ zaalvoetbal was gespeeld, is besloten een vereniging op te richten. Dit was op vrijdag 6 november 1981 te Ommen. De zaalvoetbalvereniging kreeg de naam van de toenmalige sponsor ‘De Ridder’. Deze kapsalon werd rond die dag in Ommen geopend. De bedoeling van de vereniging was om vanaf het daarop volgende seizoen deel te nemen aan de competitie met twee teams en daarnaast ook recreatief te blijven voetballen.

Op 20 november 1981 is bij notaris dhr. H.F. Maris, schriftelijk vastgelegd, dat dhr. P. Schuitema, dhr. E. Bramer en dhr. H. van der Heide de algehele organisatie van de vereniging op zich zouden nemen. De taken van de heren waren respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Het doel van de vereniging werd als volgt omschreven.

Het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

Ongeveer zeven jaar later, toen de sponsoring van ‘De Ridder’ door onvoorziene omstandigheden op een eind liep, werd het kostenplaatje voor de vereniging te hoog. De contributie, die altijd laag was gehouden om de vereniging voor iedereen toegankelijk te houden, was alleen niet voldoende om alle Kosten te dekken. Er was nieuwe kleding en ander materiaal nodig, waardoor het zoeken van een nieuwe sponsor niet langer kon wachten. Er werd toen gedacht aan ‘ Ommer Automaten’, gezien één van de directieleden lid was van de vereniging. Na een aantal gesprekken gevoerd te hebben, werd er overeenstemming bereikt en kon er overgegaan worden tot het opstellen van een nieuw sponsorcontract.

Op 16 november 1987, is tijdens de algemene ledenvergadering besloten, de statuten te wijzigen. Zaalvoetbalvereniging ‘De Ridder Ommen’, kreeg toen de naam ‘Zaalvoetbal Vereniging Ommer Automaten’. Dit is notarieel gewijzigd door de toenmalige voorzitter, dhr. Z. van Dorland, onder toezicht van dhr. G. Smelt, plaatsvervanger van dhr. H.F. Maris, op 23 november 1988.

Na ruim 20 jaar heeft Ommer Automaten BV een stapje teruggedaan als hoofdsponsor. Op de algemene ledenvergadering van 29 juni 2009 is besloten de statuten te wijzigen. Vanaf deze datum luidt de verenigingsnaam (statutair) ‘Zaalvoetbal Vereniging Ommen’.

In 2009 is de naam van de hoofdsponsor Schutte Informatisering uit Lemelerveld er aan gekoppeld. In 2012 is onze hoofdsponsor gefuseerd met Unica ICT. Vanaf 1 juli 2012 spelen de teams die uitkomen in de KNVB competitie dan ook onder de naam ZVO/Unica Schutte ICT. In juni 2015 is de samenwerking met Unica Schutte ICT beeindigd.

Vanaf januari 2016 is Café De Herberg onze nieuwe hoofdsponsor en heten we vanaf heden ZVO/De Herberg. We hopen een langdurige samenwerking met deze fantastische sponsor te hebben met veel (sportieve) successen en feestjes.